Home

Zowat 150 hectare droog grasland of rotsen die binnen een tijdsspanne van 5 jaar hersteld moeten worden. Dit is de uitdaging van het project LIFE ! 5 jaar om het struikgewas op te ruimen, te ontbossen, te maaien op plekken die vroeger open waren. 5 jaar om plaatsen periodiek te beheren door er schapen op te laten grazen. 5 jaar ook om het publiek te sensibiliseren voor dit fascinerende universum van het droge grasland. Natuur- en cultuurpatrimonium dat weldra niet langer in de vergeethoek ligt!

Partenaires